k.ú.: 713082 - Příkazy u Osíčka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588822 - Osíčko NUTS5 CZ0721588822
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 214 1024388
zahrada 163 144311
ovoc. sad 11 30633
travní p. mez, stráň 49 24965
travní p. 99 383272
lesní poz les s budovou 7 511
lesní poz les(ne hospodář) 13 218113
lesní poz 36 1517821
vodní pl. nádrž umělá 1 7302
vodní pl. tok přirozený 19 18311
vodní pl. tok umělý 1 1304
zast. pl. zbořeniště 5 703
zast. pl. 166 48958
ostat.pl. dráha 9 62820
ostat.pl. jiná plocha 88 54406
ostat.pl. manipulační pl. 41 129153
ostat.pl. neplodná půda 15 14269
ostat.pl. ostat.komunikace 79 103824
ostat.pl. silnice 40 15033
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 16489
ostat.pl. zeleň 49 72508
Celkem KN 1109 3889094
Par. DKM 616 1745094
Par. KMD 493 2144000
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 71
č.p. tech.vyb 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 142
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 153
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.07.2020
DKM-KPÚ 1:1000 15.03.2017
KMD 1:1000 18.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 18.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 23.05.2022 08:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.