k.ú.: 713091 - Osičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570541 - Osičky NUTS5 CZ0521570541
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 184 2549500
zahrada 120 114026
ovoc. sad 1 4980
travní p. 31 114090
lesní poz 22 135533
vodní pl. nádrž přírodní 1 84
vodní pl. nádrž umělá 3 2583
vodní pl. tok umělý 8 21034
zast. pl. společný dvůr 16 4432
zast. pl. zbořeniště 3 545
zast. pl. 87 57260
ostat.pl. dálnice 7 88141
ostat.pl. jiná plocha 26 15903
ostat.pl. manipulační pl. 21 23357
ostat.pl. neplodná půda 10 35965
ostat.pl. ostat.komunikace 74 98458
ostat.pl. silnice 7 42617
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 612
ostat.pl. zeleň 9 12547
Celkem KN 631 3321667
Par. DKM 631 3321667
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 62
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 85
LV 149
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.04.2009 1:1000 04.05.2009 *) KPÚ na části DKM
DKM 1:1000 18.02.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1981 18.02.2002
THM-V 1:2000 01.04.1961 18.02.2002
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 11:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.