k.ú.: 713104 - Osík - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578509 - Osík NUTS5 CZ0533578509
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1285 9411182
zahrada 817 485316
ovoc. sad 65 422269
travní p. 465 753272
lesní poz 102 410050
vodní pl. rybník 5 37113
vodní pl. tok přirozený 25 47842
vodní pl. tok umělý 4 206
vodní pl. zamokřená pl. 1 757
zast. pl. společný dvůr 5 2520
zast. pl. zbořeniště 18 2681
zast. pl. 638 193852
ostat.pl. jiná plocha 203 129133
ostat.pl. manipulační pl. 48 46017
ostat.pl. neplodná půda 216 110649
ostat.pl. ostat.komunikace 872 425657
ostat.pl. pohřeb. 1 4294
ostat.pl. silnice 103 109535
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 10171
ostat.pl. zeleň 15 9456
Celkem KN 4896 12611972
Par. KMD 4896 12611972
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 154
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 206
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 88
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 606
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 615
spoluvlastník 898

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.04.2017
S-SK GS 1:2880 1839 18.04.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 16.05.2022 08:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.