k.ú.: 713112 - Osiky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582174 - Osiky NUTS5 CZ0643582174
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 1095042
zahrada 102 85295
travní p. 213 505291
lesní poz 58 5656459
vodní pl. tok přirozený 1 612
vodní pl. tok umělý 2 64
zast. pl. zbořeniště 3 914
zast. pl. 114 32839
ostat.pl. jiná plocha 31 13067
ostat.pl. manipulační pl. 2 559
ostat.pl. neplodná půda 81 70379
ostat.pl. ostat.komunikace 48 83973
ostat.pl. pohřeb. 1 3785
ostat.pl. silnice 5 14886
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 994
Celkem KN 874 7564159
Par. KMD 874 7564159
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 65
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 111
LV 165
spoluvlastník 299

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2017
KM-D 1:2880 14.11.2000 22.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 13.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 21:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.