k.ú.: 713139 - Mostkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540544 - Oskava NUTS5 CZ0715540544
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 2165052
zahrada 197 177180
travní p. 164 824171
lesní poz 161 987194
vodní pl. nádrž umělá 5 33768
vodní pl. tok přirozený 66 22049
zast. pl. společný dvůr 3 340
zast. pl. zbořeniště 8 3725
zast. pl. 174 41695
ostat.pl. jiná plocha 99 35241
ostat.pl. manipulační pl. 12 25114
ostat.pl. neplodná půda 91 75742
ostat.pl. ostat.komunikace 112 96624
ostat.pl. pohřeb. 1 2435
ostat.pl. silnice 4 37168
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 6706
ostat.pl. zeleň 5 1849
Celkem KN 1294 4536053
Par. KMD 1294 4536053
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 76
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 168
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 1
Celkem JED 9
LV 203
spoluvlastník 286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 24.04.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.05.2022 14:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.