k.ú.: 713147 - Oskava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540544 - Oskava NUTS5 CZ0715540544
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 27067
zahrada 358 239482
travní p. 208 650619
lesní poz 367 8121985
vodní pl. nádrž umělá 2 1615
vodní pl. rybník 2 3644
vodní pl. tok přirozený 43 62572
zast. pl. společný dvůr 5 1533
zast. pl. zbořeniště 6 1245
zast. pl. 337 83980
ostat.pl. jiná plocha 85 55701
ostat.pl. manipulační pl. 24 34970
ostat.pl. neplodná půda 88 58286
ostat.pl. ostat.komunikace 113 94681
ostat.pl. silnice 14 43025
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 16556
ostat.pl. zeleň 4 945
Celkem KN 1706 9497906
Par. KMD 1706 9497906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 157
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 328
byt.z. byt 87
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 12
Celkem JED 104
LV 419
spoluvlastník 606

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 21.04.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.05.2022 14:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.