k.ú.: 713252 - Vlastec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 598844 - Vlastec NUTS5 CZ0314598844
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 270 5006777
zahrada 173 140022
ovoc. sad 4 12664
travní p. 121 784544
lesní poz 90 891373
vodní pl. nádrž přírodní 1 1977
vodní pl. nádrž umělá 3 1668
vodní pl. rybník 4 19158
vodní pl. tok přirozený 13 10424
vodní pl. tok umělý 12 13152
vodní pl. zamokřená pl. 2 3599
zast. pl. společný dvůr 2 489
zast. pl. zbořeniště 2 1394
zast. pl. 184 94180
ostat.pl. dráha 8 59109
ostat.pl. jiná plocha 39 16739
ostat.pl. manipulační pl. 29 41741
ostat.pl. neplodná půda 73 151321
ostat.pl. ostat.komunikace 123 205423
ostat.pl. silnice 9 53998
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 760
ostat.pl. zeleň 2 1192
Celkem KN 1165 7511704
Par. DKM 952 7330478
Par. KMD 213 181226
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 178
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 272
spoluvlastník 365

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2019
DKM-KPÚ 1:1000 14.11.2018
KMD 1:1000 12.12.2014
S-SK GS 1:2880 1830 27.06.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 20.05.2022 22:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.