k.ú.: 713279 - Osnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539325 - Jesenice NUTS5 CZ020A539325
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1154 4095372
zahrada 438 383150
ovoc. sad 6 5977
travní p. skleník-pařeniš. 1 44
travní p. 227 282817
lesní poz 36 706101
vodní pl. nádrž umělá 2 3209
vodní pl. tok přirozený 33 33833
vodní pl. tok umělý 1 2435
vodní pl. zamokřená pl. 4 1957
zast. pl. společný dvůr 1 44
zast. pl. zbořeniště 1 59
zast. pl. 965 195823
ostat.pl. dálnice 23 118216
ostat.pl. jiná plocha 115 109007
ostat.pl. manipulační pl. 36 41985
ostat.pl. neplodná půda 84 84089
ostat.pl. ostat.komunikace 261 249199
ostat.pl. pohřeb. 1 1194
ostat.pl. silnice 15 56896
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8053
ostat.pl. zeleň 50 61884
Celkem KN 3458 6441344
Par. DKM 237 2268794
Par. KMD 3221 4172550
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 106
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 565
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 28
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 74
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 63
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 947
byt.z. byt 6
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 12
obč.z. garáž 2
obč.z. sk.bneb 2
Celkem JED 25
LV 1118
spoluvlastník 1531

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2016
DKM-KPÚ 1:1000 07.08.2014
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2022 20:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.