k.ú.: 713309 - Slezské Pavlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 551881 - Slezské Pavlovice NUTS5 CZ0801551881
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81143 - Osoblaha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 5130220
zahrada 82 65926
travní p. 50 385627
lesní poz les(ne hospodář) 7 109432
vodní pl. nádrž přírodní 1 2050
vodní pl. nádrž umělá 1 889
vodní pl. rybník 1 67987
vodní pl. tok přirozený 11 110082
vodní pl. tok umělý 3 11729
zast. pl. zbořeniště 1 107
zast. pl. 95 42394
ostat.pl. jiná plocha 110 435572
ostat.pl. manipulační pl. 9 51027
ostat.pl. neplodná půda 37 70235
ostat.pl. ostat.komunikace 58 123024
ostat.pl. pohřeb. 3 1881
ostat.pl. silnice 3 14012
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8667
ostat.pl. zeleň 3 3369
Celkem KN 557 6634230
Par. DKM 557 6634230
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 43
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 94
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 2
Celkem JED 14
LV 99
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.2004 obnova operátu novým mapováním se zápisem KPÚ
DKM-KPÚ 30.12.2004 30.12.2004 *)
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.12.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 17.05.2022 15:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.