k.ú.: 713317 - Studnice u Osoblahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597716 - Osoblaha NUTS5 CZ0801597716
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81143 - Osoblaha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 1184826
zahrada 5 12485
travní p. 2 22213
lesní poz les(ne hospodář) 1 4922
lesní poz 11 113959
vodní pl. tok přirozený 9 136080
vodní pl. zamokřená pl. 1 2128
zast. pl. 3 1237
ostat.pl. jiná plocha 6 46507
ostat.pl. manipulační pl. 2 11578
ostat.pl. neplodná půda 17 108434
ostat.pl. ostat.komunikace 11 20089
ostat.pl. silnice 2 12353
ostat.pl. zeleň 23 91842
Celkem KN 114 1768653
Par. DKM 114 1768653
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
bez čp/če obč.vyb. 1
Celkem BUD 3
LV 11
spoluvlastník 16

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.11.2010 1:1000 19.11.2010 *)
KM-D 1:2000 01.07.2000 19.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.07.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 20.05.2022 18:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.