k.ú.: 713368 - Osové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596353 - Osové NUTS5 CZ0635596353
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 1253204
zahrada 67 46531
travní p. 136 366860
lesní poz 194 1447920
vodní pl. nádrž umělá 10 7102
vodní pl. tok přirozený 13 24972
zast. pl. zbořeniště 5 1045
zast. pl. 87 24340
ostat.pl. jiná plocha 7 2821
ostat.pl. manipulační pl. 4 3985
ostat.pl. neplodná půda 53 16918
ostat.pl. ostat.komunikace 43 30756
ostat.pl. silnice 1 13114
ostat.pl. zeleň 4 2150
Celkem KN 788 3241718
Par. KMD 788 3241718
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 86
LV 101
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 28.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 17.05.2022 00:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.