k.ú.: 713384 - Ostojkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546038 - Budíškovice NUTS5 CZ0313546038
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1534 4033445
zahrada 116 66691
travní p. 911 721730
lesní poz 515 1738709
vodní pl. rybník 9 48411
vodní pl. tok přirozený 116 10761
vodní pl. tok umělý 227 20108
vodní pl. zamokřená pl. 2 310
zast. pl. společný dvůr 12 1069
zast. pl. zbořeniště 3 885
zast. pl. 102 62767
ostat.pl. jiná plocha 88 35440
ostat.pl. manipulační pl. 96 28846
ostat.pl. neplodná půda 86 68605
ostat.pl. ostat.komunikace 268 109089
ostat.pl. silnice 7 72361
ostat.pl. zeleň 4 2022
Celkem KN 4096 7021249
Par. KMD 4096 7021249
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 89
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 150
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2012
S-SK ŠS 1:2880 1829 31.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 17:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.