k.ú.: 713392 - Ostopovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583596 - Ostopovice NUTS5 CZ0643583596
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 61 5746
orná půda 1070 2074822
vinice 5 2001
zahrada 1030 619591
ovoc. sad 30 30669
travní p. mez, stráň 1 427
travní p. 134 70867
lesní poz les s budovou 25 916
lesní poz 157 292401
vodní pl. tok přirozený 37 21404
zast. pl. společný dvůr 2 14
zast. pl. zbořeniště 2 663
zast. pl. 909 143744
ostat.pl. dráha 2 51918
ostat.pl. dálnice 23 113160
ostat.pl. jiná plocha 237 103786
ostat.pl. manipulační pl. 15 19792
ostat.pl. mez, stráň 3 3600
ostat.pl. neplodná půda 127 100648
ostat.pl. ostat.komunikace 385 120349
ostat.pl. silnice 30 58413
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3872
ostat.pl. zeleň 37 11642
Celkem KN 4325 3850445
Par. DKM 4324 3850384
Par. KMD 1 61
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 11
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 436
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 100
č.e. jiná st. 32
č.e. rod.rekr 204
č.e. tech.vyb 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 5
Celkem BUD 925
byt.z. byt 194
byt.z. j.nebyt 11
obč.z. byt 3
obč.z. garáž 1
Celkem JED 209
LV 1493
spoluvlastník 2284

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.10.2009
ZMVM 1:2000 15.02.1973 16.10.2009 1:2000,1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1825 14.02.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 20:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.