k.ú.: 713422 - Ostrata - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 557170 - Ostrata NUTS5 CZ0724557170
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 568 1919289
zahrada 229 195760
ovoc. sad 6 10842
travní p. 142 126504
lesní poz les s budovou 1 70
lesní poz 108 987227
vodní pl. nádrž umělá 5 599
vodní pl. tok přirozený 48 18923
zast. pl. společný dvůr 1 286
zast. pl. zbořeniště 3 151
zast. pl. 222 84887
ostat.pl. jiná plocha 137 60296
ostat.pl. manipulační pl. 13 14289
ostat.pl. neplodná půda 29 33923
ostat.pl. ostat.komunikace 141 61529
ostat.pl. silnice 15 40751
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 924
ostat.pl. zeleň 11 2015
Celkem KN 1680 3558265
Par. DKM 1680 3558265
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 145
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 208
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 317
spoluvlastník 591

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.10.1997
S-SK ŠS 1:2880 1829 27.10.1997 Novým mapováním ZMVM, obnova DKM


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 09:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.