k.ú.: 713520 - Moravská Ostrava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 19198
zahrada 247 90580
travní p. 2 2725
vodní pl. nádrž umělá 1 10001
vodní pl. tok přirozený 3 162748
zast. pl. společný dvůr 88 88423
zast. pl. zbořeniště 133 64982
zast. pl. 4056 1618233
ostat.pl. dráha 79 278562
ostat.pl. jiná plocha 1226 939925
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 215
ostat.pl. manipulační pl. 338 750179
ostat.pl. neplodná půda 28 47546
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 10809
ostat.pl. ostat.komunikace 1432 1606567
ostat.pl. pohřeb. 2 4142
ostat.pl. silnice 162 323941
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 41 119962
ostat.pl. zeleň 645 1497788
Celkem KN 8505 7636526
Par. DKM 8505 7636526
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 49
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 1175
č.p. doprava 4
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 497
č.p. obchod 17
č.p. obč.vyb 222
č.p. obč.vyb. 51
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 26
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 13
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 15
bez čp/če garáž 1218
bez čp/če jiná st. 212
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 55
bez čp/če obč.vyb. 23
bez čp/če prům.obj 54
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 136
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 22
rozestav. 1
Celkem BUD 3872
byt.z. ateliér 19
byt.z. byt 11253
byt.z. dílna 42
byt.z. garáž 250
byt.z. j.nebyt 565
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 10
obč.z. byt 573
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 48
obč.z. rozest. 93
Celkem JED 12866
LV 12714
spoluvlastník 26239

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2016
Ost. 1:1000 01.01.1973 26.11.2016 S-SK Svatý Štěpán reambulována a převedena do S-JTSK.
S-SK ŠD 1:1000 1908 31.12.1972 reambulace v r. 1971-2
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1908


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 16.05.2022 13:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.