k.ú.: 713937 - Nová Ves u Ostravy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 7 19622
orná půda 205 1003044
zahrada skleník-pařeniš. 6 2861
zahrada 371 225357
ovoc. sad 1 4474
travní p. 79 237167
lesní poz les(ne hospodář) 1 48110
lesní poz 19 273272
vodní pl. tok přirozený 22 105969
vodní pl. zamokřená pl. 5 19917
zast. pl. společný dvůr 13 4384
zast. pl. zbořeniště 32 19318
zast. pl. 1160 183652
ostat.pl. dráha 17 84386
ostat.pl. jiná plocha 173 162915
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 669
ostat.pl. manipulační pl. 35 101903
ostat.pl. neplodná půda 121 148028
ostat.pl. ostat.komunikace 190 175745
ostat.pl. pohřeb. 2 3489
ostat.pl. silnice 29 167675
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 22835
ostat.pl. zeleň 41 52205
Celkem KN 2540 3066997
Par. DKM 2540 3066997
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 105
č.p. byt.dům 7
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 56
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 816
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 1113
byt.z. byt 46
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 53
LV 871
spoluvlastník 1037

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.1999
Ins. A 1:1000 31.12.1939 01.11.1999 reambulace v r. 1973
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1939 reambulace v r. 1876


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 24.05.2022 07:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.