k.ú.: 713970 - Zábřeh-Hulváky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 7655
zahrada 224 78555
travní p. 2 5671
lesní poz 9 151474
vodní pl. nádrž umělá 1 2378
zast. pl. společný dvůr 5 1354
zast. pl. zbořeniště 65 17529
zast. pl. 575 474483
ostat.pl. dráha 6 83589
ostat.pl. jiná plocha 185 132658
ostat.pl. manipulační pl. 70 543974
ostat.pl. neplodná půda 5 25073
ostat.pl. ostat.komunikace 99 130967
ostat.pl. silnice 11 45836
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16278
ostat.pl. zeleň 28 35382
Celkem KN 1310 1752856
Par. DKM 1310 1752856
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. byt.dům 19
č.p. jiná st. 27
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 158
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 170
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 93
rozestav. 1
Celkem BUD 559
byt.z. byt 21
obč.z. byt 18
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 45
LV 335
spoluvlastník 392

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.09.2003
Ins. A 1:1000 31.12.1938 20.09.2003 reambulace v r. 1971-2


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 24.05.2022 08:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.