k.ú.: 714071 - Vítkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 8781
zahrada skleník-pařeniš. 2 725
zahrada 523 229817
travní p. 1 222
vodní pl. nádrž umělá 3 11092
vodní pl. tok přirozený 8 286769
vodní pl. tok umělý 2 7422
zast. pl. společný dvůr 51 94399
zast. pl. zbořeniště 57 26104
zast. pl. 2333 1105020
ostat.pl. dráha 65 308422
ostat.pl. jiná plocha 831 1210417
ostat.pl. manipulační pl. 227 799789
ostat.pl. neplodná půda 30 39142
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 9355
ostat.pl. ostat.komunikace 389 521479
ostat.pl. pohřeb. 1 59454
ostat.pl. silnice 98 195381
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 20497
ostat.pl. zeleň 126 216744
Celkem KN 4785 5151031
Par. DKM 4785 5151031
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 23
č.p. bydlení 377
č.p. byt.dům 103
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 104
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb. 109
č.p. rod.dům 70
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 12
č.p. výroba 47
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1009
bez čp/če jiná st. 131
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 37
bez čp/če výroba 190
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 2253
byt.z. byt 456
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 30
obč.z. byt 76
Celkem JED 566
LV 1763
spoluvlastník 2311

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.10.2017
Ost. 1:1000 31.12.1972 19.10.2017 S-SK D ve Sv. Štěpánu reamulována v letech 1970 - 72 a převedená do S-JTSK.
S-SK ŠD 1:1000 1898 31.12.1972 reambulace v r. 1970-2
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1898


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 18.05.2022 17:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.