k.ú.: 714305 - Zábřeh nad Odrou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 259911
zahrada skleník-pařeniš. 2 71
zahrada 1170 612638
travní p. 78 245772
lesní poz les(ne hospodář) 8 22859
lesní poz 68 504345
vodní pl. nádrž umělá 15 60
vodní pl. tok přirozený 13 142475
vodní pl. zamokřená pl. 5 11275
zast. pl. společný dvůr 12 5618
zast. pl. zbořeniště 18 4586
zast. pl. 3899 1016371
ostat.pl. dráha 43 173010
ostat.pl. dálnice 1 3694
ostat.pl. jiná plocha 628 948279
ostat.pl. manipulační pl. 141 314796
ostat.pl. neplodná půda 59 97410
ostat.pl. ost.dopravní pl. 10 10395
ostat.pl. ostat.komunikace 842 1407609
ostat.pl. pohřeb. 2 29879
ostat.pl. silnice 109 364277
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 141768
ostat.pl. zeleň 415 1122786
Celkem KN 7650 7439884
Par. DKM 7650 7439884
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 26
č.p. bydlení 1190
č.p. byt.dům 478
č.p. garáž 10
č.p. jiná st. 75
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 111
č.p. obč.vyb. 26
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 126
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 5
č.e. garáž 28
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1291
bez čp/če jiná st. 239
bez čp/če obč.vyb 25
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 16
bez čp/če rod.rekr 24
bez čp/če tech.vyb 89
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 3816
byt.z. byt 9569
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 742
byt.z. j.nebyt 59
obč.z. byt 230
obč.z. j.nebyt 24
Celkem JED 10630
LV 10369
spoluvlastník 19107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.10.2005
Ins. A 1:1000 31.12.1938 17.10.2005 reambulace v r. 1971-2
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1938


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 24.05.2022 08:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.