k.ú.: 714747 - Michálkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 258148
zahrada 1857 965023
ovoc. sad 12 14165
travní p. 284 167653
lesní poz 36 497148
vodní pl. nádrž umělá 12 27732
vodní pl. rybník 1 1325
vodní pl. tok přirozený 7 7928
vodní pl. zamokřená pl. 14 9601
zast. pl. společný dvůr 22 5199
zast. pl. zbořeniště 8 1456
zast. pl. 1505 275492
ostat.pl. dráha 6 68662
ostat.pl. jiná plocha 168 55044
ostat.pl. manipulační pl. 45 84289
ostat.pl. neplodná půda 58 36708
ostat.pl. ostat.komunikace 458 221177
ostat.pl. pohřeb. 1 11963
ostat.pl. silnice 14 58279
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 24257
ostat.pl. zeleň 70 100282
Celkem KN 4899 2891531
Par. DKM 4899 2891531
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 574
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 23
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 270
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 51
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 34
bez čp/če garáž 187
bez čp/če jiná st. 171
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 13
bez čp/če rod.rekr 40
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 4
Celkem BUD 1453
byt.z. byt 67
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 16
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 96
LV 1447
spoluvlastník 1984

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.05.2000
Ins. A 1:2000 31.12.1928 20.05.2000 reambulace v r. 1971-2
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1928 reambulace v r. 1879


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 17.05.2022 15:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.