k.ú.: 714941 - Muglinov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 98692
zahrada 1139 568522
ovoc. sad 41 72868
travní p. 36 22721
lesní poz les(ne hospodář) 1 31322
vodní pl. nádrž umělá 4 8141
vodní pl. tok přirozený 5 71445
vodní pl. zamokřená pl. 8 19336
zast. pl. společný dvůr 4 475
zast. pl. zbořeniště 10 2903
zast. pl. 1514 235616
ostat.pl. dráha 4 685
ostat.pl. jiná plocha 297 297377
ostat.pl. manipulační pl. 37 102391
ostat.pl. neplodná půda 51 82989
ostat.pl. ostat.komunikace 298 191186
ostat.pl. pohřeb. 1 4554
ostat.pl. silnice 19 61263
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 28299
ostat.pl. zeleň 96 122419
Celkem KN 3611 2023204
Par. DKM 3611 2023204
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 49
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 793
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 420
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 13
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 1454
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 538
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 66
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 14
obč.z. garáž 1
Celkem JED 626
LV 1708
spoluvlastník 2584

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2000
Ins. A 1:2000 31.12.1942 10.12.2000 reambulace v r. 1971-2
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1942


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 17.05.2022 17:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.