k.ú.: 715018 - Radvanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 416 824123
zahrada skleník-pařeniš. 1 332
zahrada 1590 1027212
ovoc. sad 5 71535
travní p. 225 187768
lesní poz les s budovou 2 304
lesní poz les(ne hospodář) 33 1772454
lesní poz 229 1393590
vodní pl. nádrž umělá 10 28022
vodní pl. tok přirozený 13 45198
vodní pl. zamokřená pl. 21 45624
zast. pl. společný dvůr 12 4867
zast. pl. zbořeniště 29 8622
zast. pl. 2157 494818
ostat.pl. dráha 25 113399
ostat.pl. jiná plocha 453 457220
ostat.pl. manipulační pl. 138 390305
ostat.pl. neplodná půda 116 190429
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 525
ostat.pl. ostat.komunikace 520 508429
ostat.pl. pohřeb. 5 23123
ostat.pl. silnice 56 312487
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 133311
ostat.pl. zeleň 80 104583
Celkem KN 6154 8138280
Par. DKM 6154 8138280
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 119
č.p. jiná st. 29
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 43
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 1027
č.p. tech.vyb 4
č.p. výroba 7
č.e. garáž 11
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 531
bez čp/če jiná st. 177
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 7
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 61
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 4
Celkem BUD 2102
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
obč.z. dílna 4
Celkem JED 20
LV 1745
spoluvlastník 2196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2002
Ins. A 1:1000 31.12.1947 24.06.2002 reambulace v r. 1971
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1947


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 20.05.2022 18:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.