k.ú.: 715379 - Martinov ve Slezsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 304 1570055
zahrada 779 405776
travní p. mez, stráň 3 3988
travní p. 284 516088
lesní poz 65 237634
vodní pl. tok přirozený 51 83655
vodní pl. tok umělý 14 5474
vodní pl. zamokřená pl. 10 28179
zast. pl. zbořeniště 2 119
zast. pl. 1168 279174
ostat.pl. dráha 21 91561
ostat.pl. jiná plocha 270 413787
ostat.pl. manipulační pl. 50 102255
ostat.pl. neplodná půda 39 26456
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 3271
ostat.pl. ostat.komunikace 192 160465
ostat.pl. silnice 3 17564
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 35804
ostat.pl. zeleň 77 45509
Celkem KN 3344 4026814
Par. DKM 3344 4026814
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 11
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 269
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 12
č.e. garáž 20
č.e. jiná st. 23
č.e. rod.rekr 222
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 355
bez čp/če jiná st. 88
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 19
bez čp/če rod.rekr 21
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 1136
byt.z. byt 175
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 178
LV 1388
spoluvlastník 2418

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2006
THM-V 1:1000 31.12.1976 18.12.2006 THM z r. 1974-1976
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1974 reambulace v r. 1876


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 20.05.2022 19:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.