k.ú.: 715433 - Třebovice ve Slezsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 95657
zahrada 856 413275
ovoc. sad 4 25929
travní p. 39 84724
lesní poz les(ne hospodář) 11 55701
lesní poz 32 122517
vodní pl. nádrž umělá 3 155903
vodní pl. tok přirozený 19 116078
vodní pl. zamokřená pl. 2 11615
zast. pl. společný dvůr 23 4286
zast. pl. zbořeniště 5 1020
zast. pl. 1689 501213
ostat.pl. dráha 31 164100
ostat.pl. jiná plocha 247 231208
ostat.pl. manipulační pl. 95 388671
ostat.pl. neplodná půda 57 87375
ostat.pl. ostat.komunikace 238 264734
ostat.pl. pohřeb. 2 4848
ostat.pl. silnice 8 11524
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 18799
ostat.pl. zeleň 24 61379
Celkem KN 3422 2820556
Par. DKM 3422 2820556
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 418
č.p. byt.dům 16
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 131
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 73
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 727
bez čp/če jiná st. 84
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 78
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 10
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 1650
byt.z. byt 47
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 30
byt.z. j.nebyt 28
obč.z. byt 3
Celkem JED 113
LV 1495
spoluvlastník 2082

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.05.2006
THM-V 1:1000 31.12.1974 02.05.2006
Ins. A 1:2000 31.12.1966 31.12.1974
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1966 reambulace v r. 1873


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 17.05.2022 17:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.