k.ú.: 715506 - Svinov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 549 3237175
zahrada 1319 729450
ovoc. sad 3 8446
travní p. 315 1055627
lesní poz les(ne hospodář) 36 1156080
lesní poz 123 716311
vodní pl. nádrž přírodní 2 71138
vodní pl. nádrž umělá 2 1185
vodní pl. rybník 1 794
vodní pl. tok přirozený 107 287450
vodní pl. zamokřená pl. 18 286034
zast. pl. společný dvůr 14 3605
zast. pl. zbořeniště 21 6328
zast. pl. 2215 491275
ostat.pl. dráha 47 636725
ostat.pl. dálnice 38 119124
ostat.pl. jiná plocha 1089 579584
ostat.pl. manipulační pl. 222 754934
ostat.pl. neplodná půda 112 172761
ostat.pl. ost.dopravní pl. 20 4019
ostat.pl. ostat.komunikace 685 424364
ostat.pl. pohřeb. 11 19181
ostat.pl. silnice 168 603361
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 38857
ostat.pl. zeleň 204 219635
Celkem KN 7325 11623443
Par. DKM 7325 11623443
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 743
č.p. byt.dům 39
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 28
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 25
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 217
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 691
bez čp/če jiná st. 147
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 41
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 16
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 2157
byt.z. byt 403
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 17
byt.z. j.nebyt 12
obč.z. byt 52
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 14
Celkem JED 500
LV 2538
spoluvlastník 3724

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.03.2012 1:1000 11.04.2012 *) na části k.ú. v prostoru JPÚ
DKM 1:1000 25.09.2006 na části k.ú. mimo prostor PÚ
Ins. A 1:1000 31.12.1952 11.04.2012 reambulace v r. 1972
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1952


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 20.05.2022 20:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.