k.ú.: 715620 - Výškovice u Ostravy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 554821 - Ostrava NUTS5 CZ0806554821
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81191 - Ostrava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 341 672510
zahrada 731 314886
ovoc. sad 1 2505
travní p. 201 623455
lesní poz les(ne hospodář) 13 61542
lesní poz 65 136004
vodní pl. tok přirozený 126 128690
vodní pl. tok umělý 1 6067
vodní pl. zamokřená pl. 9 23244
zast. pl. společný dvůr 10 4104
zast. pl. zbořeniště 10 2534
zast. pl. 973 226334
ostat.pl. dráha 1 5161
ostat.pl. jiná plocha 303 399124
ostat.pl. manipulační pl. 14 7836
ostat.pl. neplodná půda 63 78321
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2580
ostat.pl. ostat.komunikace 278 227853
ostat.pl. silnice 19 85531
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 25880
ostat.pl. zeleň 227 256819
Celkem KN 3409 3290980
Par. DKM 3409 3290980
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 191
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 33
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 473
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 60
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 64
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če výroba 2
Celkem BUD 938
byt.z. byt 3892
byt.z. garáž 280
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 9
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4187
LV 4107
spoluvlastník 7785

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2010
THM-V 1:1000 01.11.1974 29.06.2010
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.11.1974 reambulace v r. 1875


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 17.05.2022 16:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.