k.ú.: 715646 - Staré Hamry 2 - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598542 - Ostravice NUTS5 CZ0802598542
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8107 - Frýdlant nad Ostravicí
Pověřený obecní úřad 81071 - Frýdlant nad Ostravicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 251833
zahrada 319 277415
ovoc. sad 3 20865
travní p. 992 1453163
lesní poz 390 10161615
vodní pl. tok přirozený 11 94560
vodní pl. tok umělý 18 6378
vodní pl. zamokřená pl. 6 6082
zast. pl. zbořeniště 22 3841
zast. pl. 978 136917
ostat.pl. jiná plocha 195 146734
ostat.pl. manipulační pl. 23 39217
ostat.pl. neplodná půda 136 133194
ostat.pl. ostat.komunikace 271 206959
ostat.pl. pohřeb. 2 932
ostat.pl. silnice 6 24707
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 72 152314
ostat.pl. zeleň 10 22707
Celkem KN 3544 13139433
Par. KMD 3544 13139433
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 8
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 236
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 521
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 88
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 4
Celkem BUD 955
byt.z. byt 45
obč.z. byt 2
Celkem JED 47
LV 1042
spoluvlastník 1463

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.07.2013
S-SK ŠS 1:2880 1836 29.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 24.05.2022 07:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.