k.ú.: 715671 - Ostravice 1 - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598542 - Ostravice NUTS5 CZ0802598542
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8107 - Frýdlant nad Ostravicí
Pověřený obecní úřad 81071 - Frýdlant nad Ostravicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 595 1296475
zahrada 671 567716
ovoc. sad 38 16641
travní p. 1838 3295582
lesní poz 435 7516482
vodní pl. nádrž umělá 2 6728
vodní pl. tok přirozený 191 307959
vodní pl. tok umělý 4 820
vodní pl. zamokřená pl. 7 8549
zast. pl. společný dvůr 4 1671
zast. pl. zbořeniště 27 5049
zast. pl. 1626 283875
ostat.pl. dráha 19 103572
ostat.pl. jiná plocha 436 218197
ostat.pl. manipulační pl. 30 90693
ostat.pl. neplodná půda 323 291054
ostat.pl. ostat.komunikace 682 363263
ostat.pl. pohřeb. 3 10055
ostat.pl. silnice 20 45998
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 62 116282
ostat.pl. zeleň 31 20262
Celkem KN 7044 14566923
Par. KMD 7044 14566923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 28
č.p. rod.dům 569
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 670
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 88
bez čp/če jiná st. 127
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 7
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 1600
byt.z. byt 31
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 19
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 55
LV 1770
spoluvlastník 2398

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1833 28.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 24.05.2022 08:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.