k.ú.: 715727 - Ostroměř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573272 - Ostroměř NUTS5 CZ0522573272
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 698 1960471
zahrada 467 291502
ovoc. sad 99 509242
travní p. 416 726358
lesní poz 62 1430502
vodní pl. nádrž přírodní 4 6082
vodní pl. nádrž umělá 1 208
vodní pl. tok přirozený 166 80299
vodní pl. zamokřená pl. 1 233
zast. pl. společný dvůr 1 293
zast. pl. zbořeniště 7 2150
zast. pl. 602 229201
ostat.pl. dráha 47 150941
ostat.pl. jiná plocha 155 128512
ostat.pl. manipulační pl. 59 79804
ostat.pl. neplodná půda 29 10380
ostat.pl. ostat.komunikace 243 142706
ostat.pl. pohřeb. 1 4981
ostat.pl. silnice 55 95886
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 19441
ostat.pl. zeleň 11 15337
Celkem KN 3135 5884529
Par. DKM 1822 1283725
Par. KMD 1313 4600804
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 305
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 64
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 24
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 11
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 584
byt.z. byt 93
obč.z. byt 12
Celkem JED 105
LV 752
spoluvlastník 1308

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.07.2017
DKM 1:1000 26.07.2017
S-SK GS 1:2880 1842 26.07.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 21:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.