k.ú.: 715824 - Horní Žďár u Ostrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555428 - Ostrov NUTS5 CZ0412555428
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 212441
zahrada 93 49090
travní p. 126 1121024
lesní poz les(ne hospodář) 69 1256080
lesní poz 61 996661
vodní pl. nádrž umělá 1 2454
vodní pl. tok přirozený 9 29736
zast. pl. zbořeniště 5 748
zast. pl. 201 87453
ostat.pl. jiná plocha 76 98395
ostat.pl. manipulační pl. 33 69125
ostat.pl. neplodná půda 116 173190
ostat.pl. ostat.komunikace 79 59787
ostat.pl. silnice 13 95351
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13273
Celkem KN 899 4264808
Par. DKM 899 4264808
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 36
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 192
LV 174
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.10.2008
THM-V 1:2000 01.01.1979 02.10.2008
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 20:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.