k.ú.: 715883 - Ostrov nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555428 - Ostrov NUTS5 CZ0412555428
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 1277279
zahrada 868 727690
travní p. 318 1851306
lesní poz les(ne hospodář) 42 658701
lesní poz 18 96576
vodní pl. nádrž přírodní 1 9383
vodní pl. nádrž umělá 13 23958
vodní pl. rybník 13 345949
vodní pl. tok přirozený 18 76194
vodní pl. tok umělý 30 42538
vodní pl. zamokřená pl. 20 89089
zast. pl. zbořeniště 45 4880
zast. pl. 3140 601759
ostat.pl. dráha 21 198725
ostat.pl. jiná plocha 399 609256
ostat.pl. manipulační pl. 162 652855
ostat.pl. neplodná půda 227 205333
ostat.pl. ost.dopravní pl. 20 27616
ostat.pl. ostat.komunikace 527 819292
ostat.pl. pohřeb. 1 8621
ostat.pl. silnice 161 377800
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 92455
ostat.pl. zeleň 148 756398
Celkem KN 6322 9553653
Par. DKM 6322 9553653
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 469
č.p. byt.dům 248
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 78
č.p. obč.vyb. 24
č.p. prům.obj 10
č.p. rod.dům 186
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 9
č.e. garáž 3
č.e. rod.rekr 98
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 1620
bez čp/če jiná st. 160
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 20
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 70
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 3099
byt.z. byt 4970
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 52
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 416
obč.z. garáž 2
Celkem JED 5453
LV 7602
spoluvlastník 14802

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2010
THM-G 1:1000 01.01.1979 01.07.2010 sídliště
THM-G 1:2000 01.01.1979 01.07.2010 extravilán
THM-V 1:1000 01.01.1979 01.07.2010 staré město
THM-V 1:2000 01.01.1979 01.07.2010 bývalé k.ú. Borek
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 18:29

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.