k.ú.: 715999 - Ostrov u Lanškrouna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580732 - Ostrov NUTS5 CZ0534580732
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 8345506
zahrada 115 137043
travní p. 630 2858988
lesní poz 142 5070352
vodní pl. nádrž přírodní 1 2165
vodní pl. nádrž umělá 7 10592
vodní pl. rybník 4 46811
vodní pl. tok přirozený 63 110274
vodní pl. tok umělý 3 2869
vodní pl. zamokřená pl. 4 8553
zast. pl. společný dvůr 1 160
zast. pl. zbořeniště 8 2200
zast. pl. 288 92574
ostat.pl. foto. elektrárna 1 2711
ostat.pl. jiná plocha 150 620021
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 139
ostat.pl. manipulační pl. 30 31556
ostat.pl. neplodná půda 16 16904
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 177
ostat.pl. ostat.komunikace 277 567022
ostat.pl. pohřeb. 1 1239
ostat.pl. silnice 38 106942
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5457
ostat.pl. zeleň 72 446607
Celkem KN 2107 18486862
Par. DKM 2088 18316090
Par. KMD 19 170772
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 190
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 9
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 276
byt.z. byt 11
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 29
LV 372
spoluvlastník 479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2017
DKM-KPÚ 14.10.2009 1:1000 24.11.2009 *) III.etapa
DKM 1:1000 14.03.2008
DKM-KPÚ 01.06.2007 1:1000 04.06.2007 *) II. etapa
DKM-KPÚ 22.01.2001 1:1000 22.01.2001 *) I.etapa
S-SK GS 1:2880 1839 22.01.2001
S-SK GS 1:2880 1839 14.03.2008
S-SK GS 1:2880 1839 29.06.2017
S-SK GS 1:2880 1839 04.06.2007
S-SK GS 1:2880 1839 24.11.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.05.2022 07:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.