k.ú.: 716006 - Ostrov nad Oslavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596361 - Ostrov nad Oslavou NUTS5 CZ0635596361
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1343 4560683
zahrada 380 151874
travní p. 763 1093197
lesní poz 168 970039
vodní pl. nádrž umělá 9 1140
vodní pl. rybník 10 110774
vodní pl. tok přirozený 20 52156
zast. pl. společný dvůr 1 173
zast. pl. zbořeniště 11 1665
zast. pl. 451 138449
ostat.pl. dráha 12 132448
ostat.pl. jiná plocha 237 131966
ostat.pl. manipulační pl. 40 45873
ostat.pl. neplodná půda 91 73312
ostat.pl. ostat.komunikace 289 115112
ostat.pl. pohřeb. 2 11754
ostat.pl. silnice 126 118697
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 7238
ostat.pl. zeleň 5 3160
Celkem KN 3967 7719710
Par. KMD 3967 7719710
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 267
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 26
č.e. rod.rekr 12
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 435
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 8
Celkem JED 32
LV 545
spoluvlastník 1019

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 27.05.2022 15:17

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.