k.ú.: 716014 - Suky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596361 - Ostrov nad Oslavou NUTS5 CZ0635596361
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 1030861
zahrada 54 19029
travní p. 112 185697
lesní poz 65 214555
vodní pl. rybník 3 4615
vodní pl. tok umělý 9 1701
zast. pl. 32 14259
ostat.pl. dráha 5 59918
ostat.pl. jiná plocha 9 3809
ostat.pl. neplodná půda 12 5709
ostat.pl. ostat.komunikace 30 29821
ostat.pl. silnice 7 41068
Celkem KN 610 1611042
Par. KMD 610 1611042
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 31
LV 72
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1824 21.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 28.05.2022 07:18

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.