k.ú.: 716022 - Blažim u Bezdružic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 566764 - Blažim NUTS5 CZ0325566764
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 1467106
zahrada 51 57049
travní p. 107 1924861
lesní poz 50 2105240
vodní pl. nádrž umělá 2 1357
vodní pl. tok přirozený 7 20502
vodní pl. tok umělý 3 10580
vodní pl. zamokřená pl. 6 34902
zast. pl. společný dvůr 3 389
zast. pl. 51 38706
ostat.pl. jiná plocha 17 10374
ostat.pl. manipulační pl. 2 16527
ostat.pl. neplodná půda 21 42359
ostat.pl. ostat.komunikace 37 148117
ostat.pl. silnice 9 47985
Celkem KN 413 5926054
Par. DKM 413 5926054
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 49
LV 64
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.03.2020
S-SK GS 1:2880 1892 27.03.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 20.05.2022 21:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.