k.ú.: 716065 - Ostrov u Macochy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582182 - Ostrov u Macochy NUTS5 CZ0641582182
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 3861844
zahrada 494 187991
ovoc. sad 4 13019
travní p. 175 855533
lesní poz les s budovou 1 24
lesní poz 50 2691970
vodní pl. nádrž umělá 1 17266
vodní pl. tok přirozený 2 1872
vodní pl. tok umělý 2 1985
vodní pl. zamokřená pl. 10 61518
zast. pl. zbořeniště 9 1077
zast. pl. 651 146624
ostat.pl. jiná plocha 187 103049
ostat.pl. manipulační pl. 27 52395
ostat.pl. neplodná půda 244 546458
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 263
ostat.pl. ostat.komunikace 112 101237
ostat.pl. pohřeb. 4 10313
ostat.pl. silnice 77 146789
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 18232
ostat.pl. zeleň 9 2828
Celkem KN 2197 8822287
PK 1708 4946046
Celkem ZE 1708 4946046
Par. KMD 1537 656821
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 433
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 16
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 4
Celkem BUD 626
byt.z. byt 30
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 32
LV 771
spoluvlastník 1169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 10/2025.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 17.05.2022 05:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.