k.ú.: 716111 - Ostrovánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586471 - Ostrovánky NUTS5 CZ0645586471
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 731 1378161
zahrada 148 98921
ovoc. sad 9 12442
travní p. 9 1814
vodní pl. nádrž umělá 3 2238
vodní pl. tok umělý 2 3903
zast. pl. zbořeniště 7 673
zast. pl. 141 43554
ostat.pl. dráha 2 349
ostat.pl. jiná plocha 42 7372
ostat.pl. manipulační pl. 49 20778
ostat.pl. neplodná půda 10 3216
ostat.pl. ostat.komunikace 304 45729
ostat.pl. pohřeb. 7 504
ostat.pl. silnice 9 10986
ostat.pl. zeleň 5 895
Celkem KN 1478 1631535
Par. KMD 1478 1631535
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 10
Celkem BUD 124
LV 207
spoluvlastník 303

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2016
KM-D 1:2880 01.02.2000 28.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.01.2000 28.02.1824 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 28.05.2022 18:38

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.