k.ú.: 716154 - Lhotka u Terešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 566993 - Ostrovec-Lhotka NUTS5 CZ0326566993
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32113 - Zbiroh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 614374
zahrada 60 43723
travní p. 232 610428
lesní poz les s budovou 7 430
lesní poz 21 722119
vodní pl. nádrž umělá 2 21089
vodní pl. tok přirozený 13 34698
zast. pl. zbořeniště 4 524
zast. pl. 200 32930
ostat.pl. jiná plocha 55 33787
ostat.pl. manipulační pl. 1 213
ostat.pl. neplodná půda 124 116615
ostat.pl. ostat.komunikace 40 36001
ostat.pl. silnice 13 18498
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 639
Celkem KN 896 2286068
Par. KMD 896 2286068
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 102
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 16
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 195
LV 211
spoluvlastník 519

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.10.2017
KM-D 1:2880 18.06.2001 17.10.2017
S-SK GS 1:2880 1839 18.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.05.2022 06:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.