k.ú.: 716201 - Ostrožská Nová Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592463 - Ostrožská Nová Ves NUTS5 CZ0722592463
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72073 - Uherský Ostroh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4187 11096806
vinice 58 73603
zahrada 901 586221
ovoc. sad 7 19440
travní p. 254 334781
lesní poz 153 3539052
vodní pl. nádrž umělá 47 117236
vodní pl. rybník 617 1778549
vodní pl. tok přirozený 359 249827
vodní pl. tok umělý 26 11731
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 6
vodní pl. zamokřená pl. 1 5821
zast. pl. společný dvůr 18 49339
zast. pl. zbořeniště 19 3031
zast. pl. 1289 422068
ostat.pl. dobývací prost. 78 49871
ostat.pl. dráha 16 82861
ostat.pl. jiná plocha 338 222118
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 43
ostat.pl. manipulační pl. 70 149813
ostat.pl. neplodná půda 111 43548
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 465498
ostat.pl. ostat.komunikace 1360 350878
ostat.pl. pohřeb. 2 9727
ostat.pl. silnice 101 162317
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 26264
ostat.pl. zeleň 39 108621
Celkem KN 10071 19959070
Par. DKM 10071 19959070
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 11
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 24
č.p. rod.dům 872
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 27
č.e. jiná st. 4
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 51
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če ubyt.zař 36
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 26
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1208
byt.z. byt 47
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 49
LV 2197
spoluvlastník 3125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.06.2002 Geodis Brno
ZMVM 1:2000 01.01.1988 06.06.2002 KGKS Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.01.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 08:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.