k.ú.: 716227 - Petříkov u Branné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 569330 - Ostružná NUTS5 CZ0711569330
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 11 3444
travní p. 130 105984
lesní poz 56 5956509
vodní pl. tok přirozený 3 12706
vodní pl. zamokřená pl. 7 2430
zast. pl. společný dvůr 1 108
zast. pl. zbořeniště 1 160
zast. pl. 103 13045
ostat.pl. jiná plocha 95 25441
ostat.pl. manipulační pl. 3 79
ostat.pl. neplodná půda 70 71606
ostat.pl. ostat.komunikace 34 14285
ostat.pl. silnice 19 5712
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2741
ostat.pl. zeleň 8 19851
Celkem KN 543 6234101
Par. KMD 543 6234101
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
rozestav. 1
Celkem BUD 99
byt.z. byt 13
Celkem JED 13
LV 137
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 11.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.05.2022 22:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.