k.ú.: 716324 - Ostřešany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575437 - Ostřešany NUTS5 CZ0532575437
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 634 4635598
zahrada 589 365323
ovoc. sad 70 863320
travní p. 46 44276
lesní poz 12 19534
vodní pl. nádrž umělá 11 12548
vodní pl. tok umělý 31 9025
vodní pl. zamokřená pl. 2 1688
zast. pl. společný dvůr 2 1913
zast. pl. zbořeniště 1 76
zast. pl. 550 217192
ostat.pl. jiná plocha 110 91433
ostat.pl. manipulační pl. 87 116135
ostat.pl. neplodná půda 18 14902
ostat.pl. ostat.komunikace 260 117344
ostat.pl. silnice 24 69157
ostat.pl. skládka 7 39165
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11455
ostat.pl. zeleň 20 14432
Celkem KN 2477 6644516
Par. DKM 2477 6644516
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 268
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 135
č.p. zem.stav 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 3
Celkem BUD 519
LV 596
spoluvlastník 859

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.01.1999
S-SK GS 1:2880 1839 17.01.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 18:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.