k.ú.: 716332 - Ostřetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575445 - Ostřetín NUTS5 CZ0532575445
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1149 5968603
zahrada 743 365706
ovoc. sad 2 5323
travní p. 739 1709192
lesní poz 268 6100664
vodní pl. nádrž umělá 20 12477
vodní pl. tok umělý 421 97390
vodní pl. zamokřená pl. 6 4049
zast. pl. zbořeniště 2 241
zast. pl. 425 208106
ostat.pl. jiná plocha 167 48565
ostat.pl. manipulační pl. 75 79111
ostat.pl. neplodná půda 38 13532
ostat.pl. ostat.komunikace 557 253364
ostat.pl. pohřeb. 1 4103
ostat.pl. silnice 41 115188
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 22337
ostat.pl. zeleň 2 3386
Celkem KN 4666 15011337
Par. DKM 11 73451
Par. KMD 4655 14937886
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 219
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 32
bez čp/če zem.used 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 404
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 501
spoluvlastník 711

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.07.2016 1:1000 01.08.2016 *) KoPÚ Holice v čechách
KMD 1:1000 07.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 01.08.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 21.05.2022 22:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.