k.ú.: 716341 - Vysoká u Holic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575445 - Ostřetín NUTS5 CZ0532575445
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 471 2041870
zahrada 235 107296
ovoc. sad 1 2879
travní p. 175 532096
lesní poz 84 601415
vodní pl. nádrž umělá 5 2155
vodní pl. tok umělý 103 27616
zast. pl. zbořeniště 1 1032
zast. pl. 97 43788
ostat.pl. jiná plocha 44 6004
ostat.pl. manipulační pl. 21 9240
ostat.pl. neplodná půda 4 1002
ostat.pl. ostat.komunikace 132 45259
ostat.pl. silnice 41 60039
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1784
ostat.pl. zeleň 10 1569
Celkem KN 1425 3485044
Par. KMD 1425 3485044
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 95
LV 161
spoluvlastník 265

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2010
S-SK GS 1:2880 1839 05.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 28.05.2022 19:55

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.