k.ú.: 716391 - Osvračín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554073 - Osvračín NUTS5 CZ0321554073
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32042 - Staňkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 389 5454645
zahrada 284 226480
ovoc. sad 19 52107
travní p. 227 1307710
lesní poz 232 3142348
vodní pl. nádrž umělá 10 12812
vodní pl. tok přirozený 21 42182
vodní pl. tok umělý 15 78138
zast. pl. společný dvůr 2 5939
zast. pl. zbořeniště 7 3428
zast. pl. 450 160992
ostat.pl. dráha 1 45108
ostat.pl. jiná plocha 104 78932
ostat.pl. manipulační pl. 27 54722
ostat.pl. neplodná půda 62 101795
ostat.pl. ostat.komunikace 167 354821
ostat.pl. pohřeb. 3 3098
ostat.pl. silnice 16 94426
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11320
ostat.pl. zeleň 6 11514
Celkem KN 2043 11242517
Par. DKM 2043 11242517
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 184
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 38
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 1
Celkem BUD 420
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 4
Celkem JED 46
LV 520
spoluvlastník 724

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.11.2018 část v rámci KoPÚ Chotiměř
DKM 1:1000 20.04.2017
DKM-KPÚ 09.06.2009 1:1000 22.06.2009 *)
THM-G 1:2000 01.04.1961 05.11.2018
THM-V 1:2000 01.04.1961 20.04.2017 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 21.05.2022 20:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.