k.ú.: 716405 - Dolní Plezom - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541681 - Ošelín NUTS5 CZ0327541681
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 1326027
zahrada 25 20864
ovoc. sad 1 5540
travní p. 32 127756
lesní poz 22 611933
vodní pl. nádrž umělá 2 1708
vodní pl. tok umělý 4 10400
zast. pl. 14 10006
ostat.pl. jiná plocha 11 18458
ostat.pl. manipulační pl. 1 718
ostat.pl. neplodná půda 12 23306
ostat.pl. ostat.komunikace 16 25212
ostat.pl. silnice 5 23066
Celkem KN 178 2204994
Par. KMD 178 2204994
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 14
LV 26
spoluvlastník 39

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2015
S-SK GS 1:2880 1838 23.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 23.05.2022 15:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.