k.ú.: 716511 - Otín u Stonařova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587648 - Otín NUTS5 CZ0632587648
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 1998046
zahrada 75 42200
ovoc. sad 1 7235
travní p. 289 658366
lesní poz 98 4153080
vodní pl. nádrž umělá 5 1848
vodní pl. rybník 5 46873
vodní pl. tok přirozený 16 2781
vodní pl. tok umělý 22 4467
vodní pl. zamokřená pl. 1 132
zast. pl. zbořeniště 4 513
zast. pl. 81 28868
ostat.pl. jiná plocha 72 74052
ostat.pl. manipulační pl. 3 1345
ostat.pl. neplodná půda 4 4146
ostat.pl. ostat.komunikace 39 101060
ostat.pl. silnice 4 42998
Celkem KN 920 7168010
Par. KMD 920 7168010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 78
LV 130
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 10:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.