k.ú.: 716537 - Otín u Měřína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596370 - Otín NUTS5 CZ0635596370
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 1288594
zahrada 65 61079
travní p. 65 450685
lesní poz 69 522471
vodní pl. rybník 5 6444
vodní pl. tok přirozený 28 17460
vodní pl. tok umělý 4 1286
vodní pl. zamokřená pl. 1 1288
zast. pl. zbořeniště 1 72
zast. pl. 80 35800
ostat.pl. jiná plocha 43 24977
ostat.pl. manipulační pl. 10 25208
ostat.pl. neplodná půda 36 25697
ostat.pl. ostat.komunikace 28 54703
ostat.pl. silnice 12 27915
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 456
ostat.pl. zeleň 1 252
Celkem KN 497 2544387
Par. DKM 497 2544387
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 80
LV 89
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.09.2018
DKM 1:1000 31.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 21.05.2022 20:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.