k.ú.: 716553 - Otinoves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589853 - Otinoves NUTS5 CZ0713589853
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1783 7500263
zahrada 301 109206
travní p. 549 998957
lesní poz les s budovou 1 14733
lesní poz 156 395473
vodní pl. nádrž umělá 14 7235
vodní pl. rybník 3 43524
vodní pl. tok přirozený 54 27677
vodní pl. tok umělý 5 1795
zast. pl. zbořeniště 61 8427
zast. pl. 220 76810
ostat.pl. jiná plocha 80 24886
ostat.pl. manipulační pl. 24 32716
ostat.pl. neplodná půda 26 24785
ostat.pl. ostat.komunikace 318 162560
ostat.pl. silnice 6 66611
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 16737
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1337
ostat.pl. zeleň 12 8975
Celkem KN 3615 9522707
Par. DKM 19 44251
Par. KMD 3596 9478456
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 137
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 208
LV 484
spoluvlastník 1879

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 10.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 22.05.2022 00:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.