k.ú.: 716570 - Otnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593478 - Otnice NUTS5 CZ0646593478
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6215 - Slavkov u Brna
Pověřený obecní úřad 62151 - Slavkov u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1067 6526703
vinice 32 43701
zahrada 587 322250
ovoc. sad 1 4508
travní p. 116 166808
lesní poz les(ne hospodář) 12 66999
lesní poz 36 46084
vodní pl. nádrž umělá 2 4249
vodní pl. rybník 3 53158
vodní pl. tok přirozený 51 70435
vodní pl. zamokřená pl. 1 267
zast. pl. společný dvůr 9 896
zast. pl. zbořeniště 16 2083
zast. pl. 726 222219
ostat.pl. jiná plocha 136 83711
ostat.pl. manipulační pl. 122 78610
ostat.pl. neplodná půda 312 330776
ostat.pl. ostat.komunikace 259 364948
ostat.pl. pohřeb. 1 4521
ostat.pl. silnice 25 71577
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15457
ostat.pl. zamokřená pl. 1 990
ostat.pl. zeleň 59 220634
Celkem KN 3578 8701584
Par. DKM 3578 8701584
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 374
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 160
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 57
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 3
rozestav. garáž 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 708
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 928
spoluvlastník 1318

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.12.2018
DKM 1:1000 22.12.1997 Zavedení DKM na základě měření pro ZMVM (bez samostatného zavedení ZMVM)
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.12.1997 28.02.1824 1:2880, Zavedení DKM na základě měření pro ZMVM (bez samostatného zavedení ZMVM)


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 08:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.