k.ú.: 716596 - Otovice u Karlových Var - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 537969 - Otovice NUTS5 CZ0412537969
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 1514756
zahrada 218 116056
travní p. mez, stráň 1 20154
travní p. 181 664761
lesní poz les(ne hospodář) 1 2425
lesní poz 28 302931
vodní pl. nádrž umělá 6 58137
vodní pl. tok přirozený 5 40899
vodní pl. tok umělý 7 7708
vodní pl. zamokřená pl. 3 17918
zast. pl. společný dvůr 4 5321
zast. pl. zbořeniště 12 1532
zast. pl. 537 172441
ostat.pl. dráha 6 63416
ostat.pl. jiná plocha 199 648339
ostat.pl. manipulační pl. 132 454289
ostat.pl. neplodná půda 31 43897
ostat.pl. ostat.komunikace 96 116760
ostat.pl. silnice 22 146288
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12480
ostat.pl. zeleň 14 7175
Celkem KN 1817 4417683
Par. DKM 1817 4417683
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 6
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 282
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 9
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 40
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 3
Celkem BUD 521
byt.z. byt 33
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 3
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 53
LV 563
spoluvlastník 749

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2009 mimo KPÚ
THM-G 1:2000 13.02.2009 29.09.2009 mimo KPÚ
DKM-KPÚ 10.02.2009 1:1000 13.02.2009 *)
THM-G 1:2000 01.01.1977 12.02.2009
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1976


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 17.05.2022 10:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.